Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Revize hasicích přístrojů

Kontroly, údržby a opravy hasicích přístrojů provádíme v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy a normativními požadavky dle aktuální legislativy České republiky. Tato legislativa vyžaduje, aby všechny hasicí přístroje byly v pravidelných intervalech kontrolovány a to minimálně jedenkrát ročně přímo u majitele přístroje. Tyto kontroly hasicích přístrojů mohou vykonávat pouze revizní technici, kteří vlastní platné oprávnění na provádění těchto kontrol.

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška a plnění, která se provádí v následujících intervalech:

  1. u vodních a pěnových hasicích přístrojů jednou za 3 roky
  2. u ostatních přístrojů jednou za 5 let

Při periodické zkoušce se provádí následující činnosti:

  1. Přístroj je nutné odtlakovat
  2. Odmontovat a očistit ventil
  3. Vysát náplň přístroje
  4. Provést tlakovou zkoušku na lakovací stolici (u práškových HP 30 bar, sněhových HP 190 bar a výše)
  5. Nádobu dle potřeby zbavit starého nátěru
  6. V případě potřeby nádobu opatřit novým nástřikem
  7. Přístroj znovu naplnit, osadit zkontrolovaným ventilem a natlakovat
  8. Po provedení této periodické zkoušky se přístroj opatří typovým štítkem a kontrolním štítkem o provedení zkoušky

Z výše popsané činnosti je patrné, že tuto periodickou zkoušku není možné provést u zákazníka na počkání. Tato procedura je časově náročná a je k ní zapotřebí kvalitní vybavení dílny.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo je ve stavu, ve kterém ho již není možné opravit, provedeme Vám vyřazení a ekologickou likvidaci přístroje v souladu s platnými právními zákony.

Prodej nových hasicích přístrojů 

         

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím