Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Revize stabilních hasicích systémů

Naše společnost provádí kontrolu zařízení v pravidelných ročních intervalech. Pro průběžnou kontrolu zabezpečení můžeme proškolit pracovníka, který tuto zběžnou kontrolu funkčnosti zařízení provádí dle interních předpisů. Pravidelná roční kontrola, kterou provádí náš revizní technik, se skládá z následujících činností:

 • Prohlídka zařízení
 • Kontrola jednotlivých částí
 • Převážení hasiva
 • Kontrola vnitřního tlaku nezávislým manometrem
 • Kontrola funkčnosti hlásiče
 • Kontrola funkčnosti ventilu bez vypuštění hasiva
 • Vystavení protokolu o provedení kontroly

Kromě pravidelných revizí jsme Vám schopni i navrhnout komplexní řešení v oblasti požární ochrany a celého systému.

SAH FE-36 je stabilní hasicí systém určený pro ochranu přístrojů bez obsluhy jako jsou :

 • Počítače
 • Bezobslužné serverové místnosti
 • Elektro skříně
 • Telefonní ústředny
 • Strojovny výtahů
 • Elektromotory
 • Vysokonapěťové kabelové rozvody
 • Sklady chemikálií a PHM
 • Archívy a další prostory které je potřeba ochránit okamžitě po vzniku požáru.

Výhodou systému automatického hašení je okamžitá reakce už po vniku dýmu s následným zaplavením prostoru hasicí látkou, uhašením vznikajícího požáru a následným ochlazením kovových částí a celého prostoru. Systém je možno také připojit na zvukové zařízení popřípadě rozšíří i o připojení na světelnou signalizaci požáru.

Záložní systém tohoto zařízení tvoří hadička Firatrace ze speciálního plastu, která se aktivuje v případě selhaní elektrického systému (výpadek elektrického proudu) Při teplotě 100 - 120 °C hadička praská, vzniká tryska, přes kterou proudí hasivo do místa s nejvyšší teplotou a tímto uhasí plamen.

SAH FE - 36 se skládá:

 • Tlaková nádoba s hasivem (čistý plyn FE-36)
 • Rozvod hasiva hadičkou Firetrace
 • Ventil
 • Kouřový hlásič
 • Elektroinstalace
 • Příslušenství

Dále v naší nabídce naleznete i jednoduché automatické hasicí přístroje.

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím