Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola hasicích přístrojů

Kontroly, údržby a opravy hasicích přístrojů provádíme v rozsahu a způsobem stanovenými právními předpisy a normativními požadavky dle aktuální legislativy České republiky. Tato legislativa vyžaduje, aby u všech hasicích přístrojů byla prováděna kontrola provozuschopnosti a to minimálně 1x ročně. Tyto kontroly hasicích přístrojů mohou vykonávat pouze servisní technici, kteří vlastní platné oprávnění na provádění těchto kontrol.

Součástí údržby hasicích přístrojů je jejich periodická zkouška, při které se provádí povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. Vykonává se v následujících intervalech:

  1. u vodních a pěnových hasicích přístrojů 1x za 3 roky
  2. u ostatních přístrojů 1x za 5 let

Z výše popsané činnosti je patrné, že tuto periodickou zkoušku není možné provést u zákazníka na počkání. Tato procedura je časově náročná a je k ní zapotřebí kvalitní vybavení dílny. Provoz naší dílny má získané osvědčení a splňuje požadavky ČSN ISO 11602-2:2020 pro provádění prohlídky, údržby a periodické zkoušky hasicích přístrojů způsobem a v rozsahu stanoveném touto normou.

Pokud hasicí přístroj dosáhne předepsané životnosti nebo je ve stavu, ve kterém ho již není možné opravit, provedeme Vám vyřazení a ekologickou likvidaci přístroje v souladu s platnými právními zákony.

Naši servisní technici jsou pravidelně školeni a prokazují své znalosti vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. v platném znění a úspěšně skládají zkoušky ve smyslu normy požární ochrany ČSN ISO 11602-2:2002 příloha A, předepsanou pro oprávněné osoby provádějící servis přenosných a pojízdných hasicích přístrojů. Prozkoušení je prováděno pod záštitou Strojírenského zkušebního ústavu.

         

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím