Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Kontrola PBZ - klapek a ucpávek

Požární klapky, požární přepážky a ucpávky a případně systémy a prvky zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (například požární nátěry) jsou požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Při provozu požárně bezpečnostního zařízení se posupuje podle normativních požadavků a průvodní dokumentace výrobce, popřípadě podle ověřené projektové dokumentace nebo podrobnější dokumentace.

Požární ucpávky, klapky nebo nátěry můžeme najít v každé budově. Jsou součástí požárně bezpečnostního zařízení stavby, které je naprojektované v rámci požárně bezpečnostního řešení stavby.

Protipožární klapka je požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu (např. mechanického, teplotního, elektrického) list klapky uzavřel potrubí a zamezil šíření plamenů, tepla a dýmu. Je vyrobena z nehořlavého materiálu a zabezpečuje požární odolnost.

Požární ucpávky zamezují šíření ohně i kouře a omezují tak možné vzniklé škody při případném požáru na minimum. Ucpávky vyplňují především kabelové, stropní a jiné prostupy a spáry v objektech.

Protipožární nátěry jsou dnes nezbytnou ochranou pro každého vlastníka jakékoliv nemovitosti. Kvalitní požárně-bezpečnostní opatření mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm. Tyto protipožární nátěry slouží ke zvýšení požární odolnosti dřevěných a kovových konstrukcí.

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení a tím pádem i požárních klapek, požárních přepážek a ucpávek a případně systémů a prvků zajišťující zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot (například požární nátěry) se provádí dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. o požární prevenci v platném znění v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně 1x za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Po provedené kontrole se vystavuje doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, který musí obsahovat minimálně předepsané údaje uvedenou vyhláškou.

Naši revizní technici jsou odborně proškoleni a vlastní příslušná oprávnění k provádění těchto kontrol.

Kromě pravidelných ročních kontrol Vám umíme nabídnout i instalaci těchto požárních ucpávek. Primárně pracujeme s materiály značky Protecta. Jedná se o dlouholetou značku z Velké Británie, se kterou máme velmi dobré zkušenosti.

 

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím