Výrobce hasicích přístrojů a hydrantových systémů

Zpracování kompletní dokumentace PO a BOZP

Otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou obecně upraveny Zákoníkem práce (Zákon č. 65/1965 ve znění pozdějších předpisů). Ten ukládá celou řadu povinností a oprávnění zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům a organizacím. Povinnosti zaměstnavatele jsou přitom přirozeně nejrozsáhlejší.

Naše firma Vám nabízí spolupráci a poradenství v této oblasti, neboť má veškeré platné oprávnění, osvědčení a povolení pro provádění těchto služeb.

V oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vám můžeme nabídnout:

  • hodnocení pracovních rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
  • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií
  • zpracování provozních řádů
  • zpracování směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  • zpracování směrnic pro organizaci a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • zpracování dokumentace dle požadavku platných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochranný zdraví při práci
  • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
  • evidence pracovních úrazů
  • provádění kontrol dodržování platných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • poradenská a konzultační činnost

          

link-ico

E-shop

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím